טופס התייעצות שכוי

שאלון למחנך/ת

שאלה תשובה
האם הילד מקבל משמעת טובבינוניגרועאחר
האם הילד מקשיב לשיעורים טובבינוניגרועאחר
האם מוסח בקלות טובבינוניגרועאחר
מבין הוראות ומטלות טובבינוניגרועאחר
הבנת חומר הלימוד טובבינוניגרועאחר
מסתדר עם חברים טובבינוניגרועאחר
נפגע קלות טובבינוניגרועאחר
האם מגיב בלחץ טובבינוניגרועאחר
תלונות חברים עליו טובבינוניגרועאחר
האם מרבה להתלונן על חברים טובבינוניגרועאחר
בוכה הרבה טובבינוניגרועאחר
משחק עם חברים טובבינוניגרועאחר
ציונים בלימוד למבחן טובבינוניגרועאחר

ספר על כישוריו המיוחדים:

קשיים המיוחדים )אם יש(:

תודה על שיתוף הפעולה!

להורדת הטופס ושליחתו במייל/פקס לחץ כאן